lt  | ru 
     
 
GARANTIJOS SĄLYGOS » NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
 

 

 1. Paruošimas
Akumuliatorius yra užpildytas rūgštimi, įkrautas, paruoštas naudojimui. Rūgšties tankis 1 27± 0.01 kg/l, įtampa tarp gnybtų -12.5 V (6 V akumuliatoriams 6.2 - 6.4 V) esant+25°C. Akumuliatoriaus pagaminimo data yra pažymėta ant akumuliatoriaus gnybto arba įspausta akumuliatoriaus korpuse. Norėdami sužinoti ką reiškia žymėjimai ant akumuliatoriaus korpuso ar gnybtų, klauskite pardavėjo.
2. Laikymas ir transportavimas
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Akumuliatorių būtinai įkraukite, kai rūgšties tankis yra mažesnis už 1.21 kg/l, arba įtampa 12,4 V, 6 V akumuliatoriams - 6.2 V
Laikykite akumuliatorius horizontaliai ir transportuodami padėkite taip, kad neapvirstų
.Apsauginį teigiamo poliaus dangtelį nuimkite, kai akumuliatorius įstatytas ir pritvirtintas automobilyje, ir tik prieš prijungiant akumuliatorių prie automobilio elektros sistemos.
Nuo naujo akumuliatoriaus nuimtą apsauginį dangtelį uždėkite ant senojo akumuliatoriaus teigiamo poliaus. Tokiu būdu apsaugosite akumuliatorių nuo atsitiktinio trumpo sujungimo.
3. Įtaisymas automobilyje
Jeigu automobilio ar papildomos elektros įrangos (audioaparatūra, signalizacija, ryšio priemonės) gamintojas nekelia specialių reikalavimų ar sąlygų, tai:Išjungti variklį ir visus įrenginius naudojančius elektros energiją.
Naudodami metalinius įrankius, venkite trumpo sujungimo.
Pirmiausia atjunkite neigiamo poliaus gnybtą, po to teigiamo poliaus gnybtą.
Atsukite ir nuimkite akumuliatoriaus laikiklį.
Iškelkite seną akumuliatorių ir į jo vietą įstatykite naują.
Prisukite atgal akumuliatoriaus laikiklį ir priveržiate tiek, kad akumuliatorius neklibėtų ir tvirtai laikytųsi savo vietoje.
Nuo akumuliatoriaus polių ir laidų gnybtų nuvalykite švino oksidą ir nešvarumus, bei sutepkite tam skirtu tepalu (jeigu nežinote kokį tepalą naudoti, klauskite pas akumuliatorių pardavėją).
Pirmiausia prijunkite teigiamo poliaus gnybtą, po to neigiamo.
Patikrinkite ar pakankamai priveržėte gnybtus.
Jeigu ant seno akumuliatoriaus yra papildomos dalys (poliaus dangtis, dujų rezervuaras, alkūnė, vamzdelis, laikikliai, kamšteliai ir pan.) tai nuimkite tas dalis nuo seno akumuliatoriaus ir jeigu reikia sumontuokite ant naujo.Palikite bent vieną dujų angą atvirą (tai galioja ir senam akumuliatoriui).
4. Įkrovimas
Atjunkite ir išimkite akumuliatorių iš automobilio.
Neįkraudinėkite akumuliatoriaus gyvenamose patalpose ir arti galimų ugnies ir kibirkščių šaltinių.
Patalpos turi būti gerai vėdinamos; temperatūra ne žemesnė kaip +10°C.
Naudokite tik tam skirtus nuolatinės srovės [krovėjus.
Atidžiai perskaitykite įkrovėjo gamintojo rekomendacijas ir jų laikykitės.
Akumuliatoriaus teigiamą polių prijunkite prie įkrovėjo teigiamo išėjimo gnybto, o neigiamą polių - prie įkrovėjo neigiamo išėjimo gnybto.[krovėją įjungti tik po to, kai prijungtas akumuliatorius, o išjungti baigus įkrovimą ir prieš atjungiant akumuliatorių.
Rekomenduotina įkrovimo srovė (amperais, A): 1/10 akumuliatoriaus talpumo (Ah).
Jeigu rūgšties temperatūra pakyla virš 55°C arba įtampa daugiau kaip 16.3 V, 6 V akumuliatoriams 8.1 V sumažinkite įkrovimo srovę.
Stipriai iškrautą akumuliatorių reikia įkraudinėti ne mažiau kaip 20 vai.
Nenustebkite, kartais prireikia ir dviejų parų.
Pilnai įkrauto akumuliatoriaus rūgšties tankis yra 1.27+ 0.01 kg/l, o įtampa tarp gnybtų -12.6 V esant +25°C, o tik ką atjungus įkrovėją -14-14,2 V, 6 V akumuliatoriams - 6.3 VAkumuliatorius pilnai įkrautas, kai rūgšties tankis ir įkrovimo įtampa dvi valandas daugiau nekyla.
Patikrinkite elektrolito lygį ir, jeigu reikia, papildykite distiliuotu vandeniu.
Niekada nepilkite rūgšties arba elektrolito. Elektrolitas supilamas gamykloje ir per visą akumuliatoriaus eksploatavimo laiką jo „pastiprinti" arba keisti nereikia.
5. Priežiūra
Akumuliatorius turi būti švarus ir sausas.
Nuolat patikrinkite elektrolito lygį akumuliatoriaus sekcijose ir esant reikalui tik papildykite distiliuotu vandeniu (elektrolito lygis tikrinamas įkrautam akumuliatoriui).
Elektrolito lygis turi būti 10 mm virš švino elementų bloko.
Jeigu tenka dažnai ir dideliais kiekiais vandens papildyti akumuliatorių, tuomet patikrinkite generatoriaus įtampos relę.
Akumuliatoriaus įkrovimo automobilinę įranga turi gerai dirbti.
Veikiant varikliui, įtampa ant prijungto akumuliatoriaus polių turi būti nuo 13.9V iki 14.4V, 6 V akumuliatoriams – nuo 6.9 V   iki 7.2 V,   24 V sistemoms - nuo 27.6 V iki 28.8 V nepriklausomai nuo to ar įjungti papildomi elektros energijos vartotojai (ilgos/trumpos šviesos, stiklo apšildymas, ventiliatorius, kondicionierius, audioaparatūra ir t.t.) ar ne.
Eksploatuojant akumuliatorių sunkiomis sąlygomis (nuolat važinėjant mieste, naudojant žibintus ar daug elektros energiją vartojančius įrangos, esant dideliems karščiams ar šalčiams) būtina kas mėnesį patikrinti akumuliatoriaus stovį.
Nepalikite iškrauto akumuliatoriaus, kaip galima greičiau jį įkraukite.
Dėl fizinių-cheminių akumuliatoriaus savybių, esant gilioms iškrovoms, prasideda aktyvios medžiagos, esančios švino plokštelėse, irimas. Šis procesas yra negrįžtamas, todėl iškrautas akumuliatorius greitai praranda talpumą ir galią.
Nenaudokite jokių papildomų chemikalų ar taip vadinamų pagerintojų.Jeigu elektrolito tankis yra žemiau 1.21 kg/l arba įtampa mažesnė kaip 12.3 V, 6 V akumuliatoriams mažiau kaip 6.15 V būtinai įkraukite akumuliatorių.
Nepalikite neįkrauto akumuliatoriaus šaltyje. Akumuliatorius, kurio įtampa yra 12V, 6 V akumuliatoriui 6 V,  elektrolito tankis 1.140 kg/l, užšąla prie - 15°C, dar labiau iškrautas akumuliatorius gali užšalti esant -10°C šalčio. Susidarę ledo kristalai suardo švino plokštelių aktyviąją masę.Nepalikite nenaudojamo automobilio ilgiau kaip 15 dienų su įjungta signalizacija.
Nepalikite automobilio su įjungtais nereikalingais elektros energiją naudojančiais prietaisais. "Trumpos šviesos" pilnai įkrautą 55Ah talpos akumuliatorių iškraus per 4 - 6 valandas.
6. Pagalbinis užvedimas nuo kito automobilio akumuliatoriaus
Naudokite tik tam specialiai skirtus laidus.
Abiejų automobilių elektros sistema turi būti tos pačios įtampos.
Abiejų automobilių varikliai turi būti išjungti.Vienu laidu sujunkite abiejų akumuliatorių teigiamus polius. Kito laido vieną galą prijunkite prie padedančio automobilio akumuliatoriaus neigiamo poliaus, o kitą galą prijunkite prie neužsivedančio automobilio kėbulo taip, kad liestųsi su pliku metalu ir kad prijungimo vieta būtų nutolusi nuo akumuliatoriaus.
Vadovaukitės automobilio užvedimo instrukcija. Bandykite užvesti automobilį ne ilgiau kaip 15 sekundžių.Atjunkite laidus atgaline tvarka.
7. Nenaudojamas akumuliatorius
Būtinai pilnai įkraukite akumuliatorių ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje (esant oro temperatūrai apie 0 C savaiminis išsikrovimas praktiškai nevyksta). Jeigu nenaudojamą akumuliatorių paliekate automobilyje tai atjunkite neigiamą gnybtą.

Patikrinkite akumuliatoriaus stovį kas 6 mėnesius ir, jeigu reikia, papildomai įkraukite. 
  © 2021 macht.lt | Interneto svetainių kūrimas